Skip to main content

De Muurschilderingen van de Utrechtse kunstenaar JanIsDeMan
zouden op geen andere plek kunnen bestaan dan waar hij ze gemaakt heeft.
Of dat de vorm van de muur of het gebouw hem nu de compositie inspireert, of dat hij een huis letterlijk een gezicht geeft met zijn befaamde oogjes of de favoriete boeken van mensen uit de buurt verwerkt in een enorme boekenkast, de omgeving voedt het concept altijd.
Ooit pakte hij de spuitbus op uit rebellie, tegenwoordig vooral om mensen te laten lachen of hun fantasie te stimuleren of om een actuele boodschap over te brengen.
Hoewel de rebel in JanIsDeMan nooit zal verdwijnen.

 

The mural paintings of Utrecht artist JanIsDeMan couldn’t exist anywhere else than where they at.
Whether it’s the shape of the wall or building that inspires a composition, literally giving a face to a house by painting his famous googly eyes or filling a huge bookcase with the favorite books of people in the neighborhood, the surroundings always feed the concept.
Once upon a time he picked up the spray can Out of rebellion, nowadays he just wants to make people smile or stimulate their imagination or to create a social message.
Although the rebel within JanIsDeMan will never disappear.